O PROJEKTU 

POZEMKY OLEKSOVICE

Místo pro Váš domov - lokalita „U Hřiště“

POZEMKY OLEKSOVICE - jsou ideální volbou pro stavbu Vašeho rodinného domu. Jedná se o bydlení v Oleksovicích v nové a klidné části městyse, avšak v těsné blízkosti občanské vybavenosti a pár kroků od dětského a víceúčelového hřiště. Ideální dostupnost do okolních měst – Znojmo, Pohořelice, Brno.

POZEMKY OLEKSOVICE - se nacházejí v oblasti bývalého statku zemědělské společnosti, která je také současným vlastníkem pozemků, ale v okolí již žádná zemědělská výroba neprobíhá. Celkem je zde připraveno 25 samostatných zasíťovaných pozemků o velikosti od 647 m2 do 1172 m2, a to za cenu 1.999,-/m2 včetně DPH.

POZEMKY OLEKSOVICE - stavba inženýrských sítí a místní komunikace byla dokončena, zkolaudována a předána do vlastnictví městyse Oleksovice. V lokalitě vznikla nová asfaltová komunikace, chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení. Na hranici každého stavebního pozemku jsou přivedeny přípojky splaškové tlakové kanalizace, vodovodu, elektřiny a příprava na optický kabel.

POZEMKY OLEKSOVICE - součástí kupní ceny je vodoměrná šachta, domovní čerpací stanice včetně vystrojení, uhrazený poplatek za připojení k distribuční soustavě NN, který odpovídá částce ve výši 12.500,- Kč (jistič 25 A) a obrysové vytyčení pozemku.

Využijte možnosti koupě pozemku a postavte si Váš vysněný dům v nové lokalitě „U Hřiště“.

 

VÝHODY BYDLENÍ

  • Velký počet pozemků od 1.293.353,- Kč
  • Zasíťované pozemky – voda, kanalizace, elektřina, připrava na optiký kabel
  • Nedaleko místních sportovišť a veřejných prostranství
  • Kompletní občanská vybavenost
  • Ideální poloha pro dojíždění do okolních měst

 

 
 POZEMKY 
Pozemek Celková plocha pozemku Cena včetně DPH Záloha včetně DPH Stav
P01 647 m2 prodáno
P02 739 m2 prodáno
P03 809 m2 prodáno
P04 863 m2 prodáno
P05 918 m2 prodáno
P06 977 m2 prodáno
P07 1 038 m2 prodáno
P08 710 m2 prodáno
P09 902 m2 prodáno
P10 779 m2 prodáno
P11 1 109 m2 prodáno
P12 825 m2 prodáno
P13 925 m2 prodáno
P14 890 m2 prodáno
P15 666 m2 prodáno
P16 1 024 m2 prodáno
P17 662 m2 prodáno
P18 1 161 m2 prodáno
P19 1 087 m2 prodáno
P20 990 m2 prodáno
P21 939 m2 prodáno
P22 868 m2 prodáno
P23 811 m2 prodáno
P24 846 m2 prodáno
P25 1 172 m2 prodáno
Klikněte na pozemek pro detail.
 
 
 
 LOKALITA 

OLEKSOVICE

Lokalita „U Hřiště“

Městys Oleksovice je položen v dolině, 2 kilometry od státní silnice mezi Brnem a Znojmem, po které se dostanete za cca 30 minut do Brna a za 15 minut do Znojma. Městys je obklopen 160 ha lesů a 40 ha vinic. V městysi najdeme ZŠ, MŠ, obchod, dětské a fotbalové hřiště, autobusové zastávky, kostel, poštu a Z-BOX. Městysem protéká potok Skalička, na němž byla vybudována vodní nádrž, která se stala rájem vodních lyžařů a zájemců o turistiku. Oleksovice mají čtyři viniční tratě – „Rusteny“, „Rajny“, „U lipky“ a „U zámku“ s převládající odrůdou Müller - Thurgau. O vinice pečují Vinné sklepy Lechovice, jeden z největších a nejúspěšnějších producentů vín na Znojemsku.

Lokalita „U Hřiště“

Z jihovýchodu je toto území umístěno za objekt a oplocení zbývající budovy bývalého statku. Západním směrem začíná pěší cesta, která pokračuje až k autobusové zastávce a do centra městyse. Po severním okraji území vede strouha, jejíž břehy jsou porostlé stromy a keři. Za tímto pásem zeleně jsou stávající plochy rekreace a sportu. Je zde fotbalové hřiště s bohatým zázemím, dětské hřiště a víceúčelové hřiště. Kolem východní hranice území vede silnice III/3971.

Osud Oleksovic, stejně jako řady dalších znojemských obcí, byl v minulosti spojen s klášterem v Louce u Znojma. Městys mu patřil po celou dobu jeho existence, tedy od roku 1190, kdy jsou Oleksovice zmiňovány v zakládací listině louckého kláštera, až po zrušení kláštera v roce 1784. Vliv louckého opatství lze najít i v oficiálním znaku městyse, jehož spodní polovinu tvoří stříbrné pole s velkým písmenem W zlaté barvy: Wenceslaus - Václav je jméno patrona, jemuž je zasvěcen kostel v louckém klášteře. Stejnému klášteru městys vděčí i za vybudování farního kostela a jeho opatu Lamberkovi za zřízení školy.
 
Mgr. David Pátek
developer
731 567 295
MAJITEL POZEMKŮ:
GREGOR AGRO s.r.o. se sídlem Oleksovice 244, 671 62 Oleksovice, Česká Republika
DEVELOPER:
AGRO 2000 s.r.o. se sídlem M. Horákové 390, 674 01 Třebíč, Česká republika
Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila: RTNext
SJEDNAT SI SCHŮZKU, GSM: 731 567 295